"> Hippomedi

Loishäätösuunnitelmat

Tallin hevosten ulostenäytteiden ja talliolosuhteiden perusteella tapahtuvan alkukartoituksen perusteella teemme kyseiselle tallille räätälöidyn loishäätösuunnitelman. Tällä toimenpiteellä on pyrkimys estää loisia kehittämään lääkeaineresistenssiä loislääkkeitä vastaan. Katso loishäätösuositus Ohjeita omistajille -osiosta.