"> Hippomedi

KIROPRAKTIIKKA

Kiropraktiikka on yksi manuaalisista terapiamuodoista. Kiropraktisessa tutkimuksessa keskitytään löytämään biomekaanisia toiminnanhäiriöitä tutkimalla nivelten liikkuvuutta, liikelaajuutta ja niissä mahdollisesti esiintyviä rajoitteita, joilla voi olla suurtakin merkitystä hevosen suorituskykyyn sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien paranemiseen.

Kiropraktiikkaa voidaan käyttää sekä ennaltaehkäisevänä hoitomuotona suorituskyvyn optimoimiseksi että erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidon tukena. Erityisesti kiropraktisesta hoidosta voivat hyötyä kaula-, rinta- ja lannerangan sekä SI-alueen ongelmista kärsivät hevoset. Myös ns. takapolvien löysyydestä kärsivät hevoset hyötyvät usein hoidosta.

Rangan alueen toiminnalliset ongelmat voivat vaikeuttaa taipumista ja suoriutumista sivuttaisliikkeissä. Selän pyöristäminen voi olla hevoselle hankalaa, mikä voi näkyä esim ongelmina laukanvaihdoissa sekä estehevosilla ristilaukkana esteeltä alastultaessa. Selän lihaksistossa voidaan havaita arkuutta sekä lihasten surkastumista. Epämääräiset ontumat, joihin ei ontumatutkimuksessa löydy syytä raajojen alueelta, voivat olla rangan alueen ongelmista johtuvia.

Havaittaessa jossakin nivelessä toiminnanhäiriö, käytetään tästä nimitystä subluksaatiokompleksi (VSC). Terminologia aiheuttaa toisinaan hämmennystä, koska lääketieteessä subluksaatiolla tarkoitetaan nivelen osittaista sijoiltaan menoa. Kiropraktiikassa termillä tarkoitetaan kuitenkin toiminnanhäiriötä. Subluksaatiokompleksi pyritään korjaamaan nopealla, matalavoimaisella ja erittäin tarkalla manuaalisella korjausliikkeellä, jonka tarkoituksena on palauttaa nivelen normaali liikkuvuus ylittämättä koskaan nivelen anatomisia rajoja.

Kiropraktista hoitoa hevosille tulee antaa vain ammattitaitoisen eläinkiropraktikon toimesta -eläinkiropraktikkotutkinnon suorittanut eläinlääkäri tai eläinkiropraktikkotutkinnon suorittanut ihmiskiropraktikko. Listan valmistuneista eläinkiropraktikoista löydät IAVC:n (Internal Academy of Veterinary Chiropractic) nettisivuilta.